این ویدیوی زیبا و دیدنی در زمستان ۹۶ و از حوزه ی شهری، شهرستان ماسال تهیه شده است.

این ویدیوی زیبا و دیدنی در زمستان ۹۶ و از حوزه ی شهری، شهرستان ماسال تهیه شده است.

 

 

ویدیو: علی مرادنیا