تحرکات فعالین سیاسی فومن برای شرکت در انتخابات دور آتی مجلس، بار دیگر از سر گرفته شده و گمانه زنی ها برای این رویداد سیاسی هر روز بیش از پیش می شود.

جلسه هم اندیشی برای ورود به انتخابات در هتل آرام فومن برگزار شد.
این مضوع سبب شده که این سوال در محافل سیاسی مطرح شود که: آیا امام پناهی برای انتخابات می آید⁉️

شنیده ها حاکیست حمید رضا امام پناهی، که سابقه بخشداری سردار جنگل فومن و فرمانداری رضوانشهر را در کارنامه خود داشته ، قصد ورود به انتخابات مجلس در حوزه فومن و شفت دارد.

بر این اساس ظاهراً جلسه هم اندیشی ایشان با تعدادی از دوستان و افراد صاحب نفوذ منطقه با موضوع ورود به انتخابات مجلس ، امشب به صرف شام در هتل آرام ماکلوان فومن تشکیل خواهد شد.
با این حال آنطور که گزارش شده خود امام پناهی هنوز پاسخ قطعی به این درخواست نشان نداده و تصمیم گیری به آینده موکول شده است.

  • منبع خبر : صدای فومن