معضل سد معبر در شهرستانهای غرب گیلان، از جمله قومن، ماسال، تالش و رضوانشهر به موضوعی عادی مبدل شده اما برای رفع این موضوع چه باید کرد؟

اوایل هفته گذشته، حوالی ساعت ۴ عصر راهی خیابان فلسطین ماسال شدم، خیابان خالی از اتومبیل بود اما با این حال تابلوهای پارک ممنوع جلوی یکی از مغازه ها نظرم را جلب کرد.
با خود گفتم این شخص چگونه به خودش اجازه داده حریم خیابان را مصادره کند؟
با وجود جاهای پارک فراوان، کنار همان مغازه ایستادم، از ماشین پیاده و تابلوها را ازخیابان برداشتم و دقیقا در همان جا پارک کردم.

صاحب مغازه با تعجب به من نگاه می کرد اما بدون اینکه به نگاهش اهمیتی داده باشم درب خودرو را قفل کرده و به محل مورد نظرم رفتم.

مردم عزیز شهر ماسال، ساختن شهری آباد بدون همکاری شهروندان امکانپذیر نیست.

هرکدام از ما باید به حقوق شهروندی خود واقف بوده و از آن دفاع کنیم و ناقضان حقوق شهروندی را ناکام بگذاریم.

شهرداری به تنهایی نه توانسته و نه هیچ گاه می تواند تمام شبانه روز کسبه تمام شهر را کنترل نماید، هرکدام از ما در اندازه خودمان می توانیم در ساختن شهری آباد تلاش کنیم.

شهرداری، اتاق اصناف، رسانه ها، مردم و کسبه در کنار هم می توانند مشکلات مربوط به سد معبر را حل نمایند. حل مشکل سد معبر از نقطه ای آغاز و روزی این مشکل به پایان خواهد رسید،پس بهتر است هر کدام از ما در حد توانمان شروع کننده این حرکت باشیم تا به فرهنگی عمومی تبدیل شود.

ماسال شهری است که به گواه رئیس اتاق اصناف ۳۰ درصد درآمد آن از حضور توریست در مقاطع مختلف سال است.

به راستی کدام شهر توریستی را در سراسر کشور دیده ایم که جلوی مغازه خودش پارک ممنوع زده باشد!؟

  • نویسنده : میلاد علیزاده