از هفته چهارم رقابتهای لیگ بسکتبال گیلان، تیم عقاب تالش در دیداری مهیج توانست بر تیم مهندسین گیلان غلبه نماید.

از هفته چهارم رقابتهای لیگ بسکتبال گیلان( جام پسران باران)، تیم عقاب تالش در حالی که در کوارتر اول و دوم بازی پرافت و‌ خیز و‌ پایاپایی را با مهندسین گیلان دنبال می کردند در نهایت با نتیجه ۱۰۰-۷۴ پیروز از زمین خارج شدند.
نتایج کوارترها به ترتیب
۲۳-۱۵
۲۵-۱۵
۳۷-۱۸
به نفع عقاب تالش و کوارتر آخر
۲۱-۱۷
به سود مهندسین گیلان بود.

علیرغم اینکه تیم عقاب حدود یکماه در لیگ گیلان بازی نکرده بود ولی به لحاظ آمادگی و هماهنگی نمایشی بهتر از قبل داشته و در حضور تماشاگرانی که هر روز پرشمارترو پرشورتر میشوند ارائه کرد.

نگرانی جدی برای تیم عقاب تالش اما آسیب دیدگی علیرضا کالجی است که از اواخر کوارتر دوم بازی بدون او دنبال شد.

بازی بعد عقاب تالش در خانه و دربرابر تیم «شهرداری لنگرود» صدرنشین گروه می باشد.