نوجوان اهل تالش که در برنامه ستاره ساز، توجه خداد عزیزی ستاره سابق فوتبال کشور را به خود جلب نموده است. 

امیر رضا زینالی نوجوان اهل تالش که در برنامه ستاره ساز شرکت کرده، توجه خداد عزیزی ستاره سابق فوتبال کشور را به خود جلب نموده است.

این در شرایطی است که این نوجوان در برنامه ستاره ساز شبکه سوم سیما حسابی خوش درخشیده و نمایش خوبی را از خود نشان داده و اکنون به آرای مردم نیازمند است.

از نکات جالب توجه در خصوص زینالی، لقبی است که حماسه ساز ملبورن به او داده و حسابی مورد توجه مردم تالش قرار گرفته است.

خداداد عزیزی او را امیر کوچک تالش صدا زده و حالا دیگر او ملقب به همین اسم خواهد بود!

مجموعه برنامه “ستاره ساز ” از شبکه سوم سیما، با موضوع کشف استعدادهای فوتبال و با اجرای محمدرضا احمدی و امیر علی دانایی به شناسایی ستاره‌های فوتبال ایران در سراسر کشور می پردازد.