کوه های سر سبز منطقه تنیان، از توابع شهرستان صومعه سرا را بهتر بشناسیم!

این کوه های سرسبز با پوشش گیاهی متراکم، در منطقه تنیان از توابع شهرستان صومعه سرا قرار گرفته است.

نام این منطقه از ارتفاعات صومعه سرا “گرده کوه” نام دارد.