گزارشات تالش فردا نشان میدهد، حجم زباله های تولیدی شهرستان ماسال، طی ۷ سال اخیر نزدیک به ۴ برابر شده است.

به گزارش تالش فردا، معضل پسماند در شهرستانهای شمالی به موضوعی عمومی تبدیل شده و حالا شهرستان ماسال نیز  یکی از شهرستانهایی است که با این معضل بزرگ دست و پنجه نرم می کند.

تحقیقات خبرنگار ما نشان می دهد،  میزان زباله های شهری بخش مرکزی ماسال که توسط شهرداری جمع آوری می شوند، در روزهای عادی سال به چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ تن می رسد.

بر اساس این گزارش، میزان این زباله در فصول پرترافیک تر، حتی بالاتر نیز رفته و به چیزی در حدود سه تا ۴ برابر و یا به عبارتی بین ۵۰ تا ۶۰ تن در یک روز می رسد.

این در شرایطی است که شهرداری ماسال، تنها زباله های قسمت شهری را جمع آوری می کند و کار ساماندهی زباله های روستاهای بخش مرکزی بر عهده تعاونی دهیاریهاست که به گفته ی مدیرعامل این شرکت، روزهای عادی ۲تن و در روزهای پرترافیک سال چیزی بین ۴ تا ۵ تن زباله در این روستاها جمع آوری می شود.

علاوه بر این زباله ها، پیمانکار طرح مدیریت پسماند نیز در روزهای پرترافیک نزدیک به ۴ تن زباله را جمع آوری می کند که باید به میزان زباله های تولید شده شهرستان اضافه کرد.

در بخش شاندرمن نیز اوضاع چندان متفاوت نیست،  بلکه شهرداری شاندرمن در روزهای عادی نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ و در فصول پرترافیک چیزی در حدود ۲۵ تا ۳۰ زباله را در روز جمع آوری می کند.
همچنین، زباله های روستایی شاندرمن را نیز باید به جمع این زباله های تولید شده اضافه کرد که به نظر می رسد به چیزی در حدود ۲ تن در روز باشند.

این حجم از زباله که حتی در مقاطعی از سال به  حدود ۱۰۰ تن در یک روز می رسد، چیزی در حدود ۴ برابر حجم زباله ای است که شهرستان ماسال در سال ۹۰ آن را تولید می کرد.

در ۷ سال گذشته شهرستان ماسال علاوه بر جمعیت ثابت خود با جمعیتی متغییر مواجه شده که مقاطعی از سال را در منطقه می گذرانند و جمعیت شهرستان را حتی تا ۳ یا چهار برابر خود می رسانند.
علاوه بر این موضوع، تغییر سبک زندگی میزان حجم تولید زباله ها را چه در ناحیه شهری و چه در روستاها را بیش از گذشته کرده است.

معضل پسماند در شهرستانهای شمالی به موضوعی عمومی تبدیل شده و حالا شهرستان ماسال نیز  یکی از شهرستانهایی است که با این معضل بزرگ دست و پنجه نرم می کند.

ین زباله ها بیشترین فشار را بر شهرداری ها وارد کرده و مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد کرده اند؛ از نبود امکانات لازم گرفته تا نداشتن زمینی مناسب برای دپوی زباله، شکایتهایی که به واسطه خطرات زیست محیطی از آنها می شوند از جمله مشکلاتی است که پیش روی این نهادها است.
مشکلاتی که البته به نظر می رسد نه تنها قرار نیست کاهش یابند، بلکه با روندی که پیش روی شهرستان قرار دارد، روز به روز بر دامنه آنان افزوده خواهد شد.

در گزارش بعدی بخوانید؛
سهم شهرداری ها از توریست چه بوده است؟

  • نویسنده : پریسا رحمتی