به گزارش تالش فردا، سخنرانی آذر منصوری در رشت با سختی های بسیار به صورت نصف و نیمه برگزار شد!

در داستانی آشنا بار دیگر نیروهای خودسر بدون اخذ مجوزهای قانونی به خیابان آمده و اعتراض کردند!
این بار نیز سناریوی تکراری اینکه اصولگرایان به خیابان بریزند معترض اقتصادی هستند و اصلاح طلبان اعتراض کنند می شوند فتنه گر به سرانجام رسید!

سخنرانی خانم دکتر آذر منصوری در رشت با حضور و فشار نیروهای خودسر ابتدا به تعویق افتاد و پس از آن برای مدت کوتاهی برگزار شد.

لازم به ذکر است این همایش از شورای تامین شهرستان رشت دارای مجوز بوده است.

این اعتراضات در نهایت با واکنش استاندار گیلان نیز همراه شد.