با حضور مدیران مسئول نشریات و تعدادی از خبرنگاران شهرستان ماسال، اعضای هیئت مدیره این کانون انتخاب شدند.

به گزارش تالش فردا، در نخستین مجمع کانون خبرنگاران شهرستان ماسال برگزار و اعضای هیئت مدیره این کانون معرفی شدند.

بر اساس این انتخابات :
سید هادی منفرد ۱۵ رای
مازیار احمدی ۱۵ رای
الیاس ملکی ۱۳رای
جواد احمدی ۱۲رای
عبدالرضا استودان ۱۲ به عنوان اعضای اصلی و مریم زارع درخشان به همراه شهرام صفوی به عنوان اعضای علی البدل این کانون انتخاب شدند.
این انتخابات ساعت ۱۷ عصر روز شنیه و در حضور رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستان ماسال و در سالن این اداره برگزار شد.

لازم به ذکر است هر نشریه دارای ۳حق رای بوده که با توجه به ۶ نشریه دارای مجوز شهرستان همه انها به جز نشریه تیجره که تنها یک عضو را معرفی کرده بود از این سهمیه در انتخابات استفاده کردند.

* تصویر آرشیوی است.