حضور همزمان دو نامزد احتمالی انتخابات تالش و نماینده صومعه سرا در یک مراسم ختم حاشیه ساز شد!

به گزارش تالش فردا انتشار تصویر نماینده سابق تالش و فرماندار پیشین این شهرستان شایعه حمایت احتمالی بهمن محمدیاری از او را در محافل سیاسی بیش از پیش قوت بخشید.

این در شرایطی است که این دو از گذشته روابط نزدیکی با یکدیگر داشته و چندی پیش نیز شنیده شد اگر قرار باشد یاری نیاید طرفداران او احتمالا از فتح الهی حمایت خواهند کرد.

حالا و انتشار این تصویر بار دیگر این شایعه را در محافل سیاسی قوت بخشیده است.

چندی پیش نیز خبر غیر رسمی از جلسه هواداران بهمن محمدیاری در رسانه ها منتشر شد که بر اساس آن برخی از هوادران یاری در تلاشند تا در صورت عدم حضور وی زمینه لازم را برای حمایت گروهی از علی فتح الهی آماده کنند.

با این حال اما تا کنون هیچ یک از این دو نامزد احتمالی به این شایعه واکنش نشان نداده اند.