خیابان روی به روی مسجد جامع ماسال یکی از مهمترین مراکز تاریخی این شهرستان است که در طول تاریخ همواره رویدادهای مهمی در آن رخ داده است.

تصویری کمتر دیده شده از راهپیمایی مردم شهرستان ماسال پس از پیروزی انقلاب اسلامی را مشاهده می نمایید.
این صحنه در روبه روی مسجد جامع شهرستان ماسال در دوربینهای عکاسی ثبت شده؛ تصویری که در روزهای پس از پیروزی انقلاب شکل گرفته است.