به گزارش تالش فردا، قربان خوشحال پس از دو سال معاونت فرمانداری ماسال، این شهرستان را به مقصد رضوانشهر ترک کرد.

طی حکمی از سوی استاندار گیلان، قربان خوشحال معاون فعلی فرماندار ماسال، به عنوان معاون سیاسی فرماندار رضوانشهر معرفی شد.

خوشحال در فروردین ماه سال ۹۶ به عنوان معاون سیاسی محمود قاسم نژاد در ماسال منصوب شد و حتی با آمدن محمد جواد عامر نیز در این سمت به کار خود ادامه داد.
او اکنون قرار است در فرمانداری رضوانشهر به عنوان معاون محمد مهدی مظفری مشغول به خدمت باشد.

در کارنامه ۲۹ ساله خدمت وی عناوینی چون : بخشداری بندرکیاشهر، ریاست شورای اسلامی شهرستان آستانه در دوره دوم، کارشناس مدیریت عمران، کارشناس و مسئول ساماندهی سواحل، مسئول واحد عمران فرمانداری، مسئول تعزیرات حکومتی آرد و نان و رئیس شورای دهکا و معاونت فرمانداری ماسال به چشم می‌خورد.