سرکار خانم لیلا صمدی کارمند فرمانداری ماسال با حکم استاندار گیلان به عنوان بخشدار سیاهکل منصوب شد.

صمدی اهل شهرستان ماسال بوده و به عنوان کارمند بخش آی تی فرمانداری این شهرستان مشغول به خدمت بوده است.

تابستان گذشته او به همراه سامره یعقوبی دیگر کارمند فرمانداری ماسال برای مصاحبه به مرکز استان فرا خوانده شده و مدتهاست نام این دو به عنوان گزینه های پستهای سیاسی در شهرستانهای گیلان عنوان می شود.

اکنون و پس گذشت بیش از ۸ ماه لیلا صمدی از شهرستان ماسال، به عنوان بخشدار مرکزی سیاهکل انتخاب شده است.

از نکات برجسته این چهره می تواند به اقتدار او در تصمیم گیریهایش اشاره کرد، برخورد قاطع و قانون مداری او از ویژه گیهای این مدیر جوان بخش سیاهکل است.