به گزارش تالش فردا، بهدوست کلابی از مدیرعاملی شرکت شفارود رضوانشهر برکنار و زندی جانشین او در این سمت شد.

پس از اختلافات به وجود آمده بین مدیران اتکا و مدیرعامل شرکت شفارود، بهدوست کلابی از این سمت برکنار شد.

به گزارش تالش فردا، بهدوست کلابی از سال ۹۴ مدیر عاملی شرکت سهامی جنگل شفارود رضوانشهر را برعهده داشت اما صبح امروز و با تصمیم سازمان اتکا از این سمت برکنار شد.
بر اساس این گزارش، محمد امین زندی از نیروهایوزارت دفاع، جایگزین کلابی مدیرعامل عزل‌شده شرکت جنگل شفارود شد.

این درحالی است که شرکت شفارود به دلیل اجرای طرح تنفس جنگل و عدم امکان بهره‌برداری چوب برای تأمین منابع و پرداخت حقوق پرسنل خود در سال‌های اخیر دچار مشکلات متعدد بوده است.

شرکت سهامی جنگل شفارود زیر نظر سازمان اتکا فعالیت می کند، شرکتی که طی سال گذشته چندین بار از پرداخت حقوق پرسنل خود ناتوان مانده و حتی در چندین مرحله کار به اعتراضات کارگران نیز کشیده شد.