گزارشها نشان می دهد عظیم نوروزی اصلی ترین گزینه جانشینی خوشحال در فرمانداری ماسال خواهد بود.

روزگذشته قربان خوشحال با حکم دکتر سالاری به عنوان معاون سیاسی فرماندار رضوانشهر منصوب شد.
این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که چندی پیش در محافل سیاسی استان از سارنگ حسنپور به عنوان معاون آینده فرماندار ماسال و جانشین او در این سمت صحبتهایی شنیده شد.
اکنون و با جدا شدن قطعی خوشحال، بار دیگر گمانه زنی ها در خصوص جانشینی او افزایش یافته است.
بسیاری گمان می کنند که کار حسن پور برای معاونت فرمانداری ماسال تمام شده اما با این حال او یک مخالف علنی و یک مخالف غیر علنی را پیش رو دارد.

محمود شکری بارها و بارها در محافل خصوصی از انتصاب احتمالی او انتقاد کرده و گفته به هیچ وجه نمی گذارد چنین اتفاقی در شهرستان ماسال رخ دهد، از سوی دیگر نیز محمدجواد عامر اگر چه تا کنون موضعی در قبال این انتصاب نگرفته با این حال شنیده شده که او چندان مایل به همکاری با بخشدار جوان خشکبیجار نیست.

اما شاید اتفاقی که عموم مردم از آن باخبر نباشند گزینه اصلی مدنظر محمدجواد عامر برای پست معاونت است، فردی که چهره ای کمتر سیاسی و  همواره از حواشی دور بوده است.

آنطور که شنیده می شود عظیم نوروزی رئیس فعلی کمیته امداد شهرستان ماسال اصلی ترین گزینه فرماندار ماسال برای معاونت بوده و به زودی نام او برای استان ارسال خواهد شد.

نوروزی اهل شهرستان فومن بوده و در مقطعی پیش از انتخاب فرزاد امدادی به عنوان بخشدار مرکزی برای انجام مصاحبه به استان رفته بود.
حالا اما با رفتن خوشحال به رضوانشهر راه او برای گرفتن سمت معاونت فرمانداری ماسال هموارتر شده است.

این در شرایطی است که محمد جواد عامر در چند نوبت مرتضی شهبازی شهردار شاندرمن را گزینه اصلی خود برای معاونت در نظر گرفته بود، با این حال اما هر بار انتصاب او با مشکلاتی همراه شد و در نهایت موفق به این کار نشد.