با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی و امدادی، آتش سوزی جنگلهای شفت مهار شد.

ساعتی پیش بخشهایی از جنگلهای شفت طعمه حریق شد و بلافاصله نیروهای آتشنانی به محل اعزام شدند.

به گزارش تالش فردا، این آتش سوزی در جنگل های  تالش محله چماچای  شهرستان شفت اتفاق افتاد که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی و امدادی سریعا مهار شد.