در اقدامی جالب توجه محمد کاتوزی، شهردار ماسال در جلساتی که محمد جواد عامر برگزار می کند حاضر نمی شود!

یه گزارش تالش فردا، تحریم جلسات فرمانداری ماسال توسط محمد کاتوزی کماکان ادامه دارد و او در جلساتی که فرماندار برگزار می کند حاضر نمی شود.

شهردار ماسال چندی پیش گفته بود چه لزومی دارد در جلساتی حضور یابم که در آن قرار نیست مشکلی از پیش روی مشکلات مردم برداشته شود.
گفته هایی که جنجال بسیاری را در شبکه های اجتماعی به پا کرد، اما گذشت زمان نشان داد او به آنچه که به زبان آورده اعتقاد دارد.

این تصویر مربوط به جلسه با مدیرکل منابع طبیعی گیلان است.