قیمت کلبه های ییلاقی ماسال در اواخر روزهای هفته به اوج خود می رسد و هیچ نظارتی از سوی هیچ نهادی در این زمینه وجود ندارد.

به دلیل عدم نظارت دقیق بر روی اجاره کلبه های ییلاقی در شهرستان ماسال، قیمت های افسارگسیخته ای در این منطقه مشاهده می شود.

اما اگر قیمتهای کذایی را کنار بگذاریم، قیمت عمومی کلبه ها در ییلاقات مختلف ماسال به شکل زیر است:

🔸سو,چاله:
کلبه یک اتاقه : ۱۵۰
کلبه دو اتاقه: ۲۵۰ تا ۳۰۰

🔸خریدول:
یک اتاقه ۲۰۰ تا ۲۵۰
دو اتاقه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان

🔸شنبه راه:
تک اتاقه: ۱۵۰
دو اتاقه ۲۵۰

🔸اولسبندگاه:
تک خوابه ۲۰۰
دو خوابه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان

🔸لازم به ذکر است: این قیمتها برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بوده و پس از غروب روز جمعه تقریبا به نصف و یا حتی کمتر از این مقدار می رسند.