به توجه به توریست پذیر بودن شهرستانهای غرب گیلان، خرید میوه برای مردم رضوانشهر, تالش و ماسال ‘بسیار’ دشوار شده است.

 

به گزارش تالش فردا, قیمت برخی میوه ها در این شهرستانها و به خصوص در روزهای پایانی هفته به مراتب گرانتر از مرکز استان است.

بر اساس این گزارش، اختلاف این قیمت گاها به حدود ۳۰ درصد نیز می رسد.

این اتفاق در شرایطی است که محل خرید کسبه های رشت و شهرستانهای مورد اشاره یکسان بوده و ممکن است نزدیک ۵۰ هزار تومان به هر تن میوه و به عنوان هزینه راه اضافه شود که در مجموع نمی تواند چندان تاثیرگذار باشد.
انتظار می رود اتاق اصناف این شهرستانها به این مساله ورود کرده و فشار وارده بر مردم را اندکی کاهش دهد.