به گزارش تالش فردا، ماشین حمل سوخت شرکت مدیریت پسماند ییلاقات ماسال در منطقه رامینه به آتش کشیده شد.

اتفاقی که نباید رخ می داد, سرانجام افتاد!

در اقدامی غیر مترقبه، ماشین حمل زباله پیمانکار مدیریت پسماند ییلاقات ماسال توسط افرادی ناشناس به آتش کشیده شد!

نیروهای این شرکت می گویند این اقدام حوالی ۵ صبح امروز رخ داده و افراد ناشناسی، از سوخت بنزین برای آتش زدن خودرو استفاده کرده اند.

به گزارش تالش فردا، این نگرانی از مدتها پیش وجود داشت که واگذاری طرحی با این حجم آورده مالی به یک شرکت بدون برگزاری مزایده از سوی فرماندار، امنیت پیمانکار را به خطر خواهد انداخت.

این در شرایطی است که این شرکت یکی از موفقترین پیمانکاران شهرستان ماسال بوده که در طول دوران فعالیتش به تعهدات زیست محیطی خود کاملا پایبند بوده است.

اما عملکرد ضعیف مسئولان در برگزاری مزایده و واگذاری قانونی این طرح آنهم بدون آنکه دلیل قانع کننده ای پشت آن باشد, جنجالهای زیادی را بپا کرد, طرحی که گفته می شود آورده ای نزدیک به یک میلیارد تومان را در سال به همراه داشته باشد.

هم اکنون پلیس تحقیقات خود را در زمینه این پرونده ادامه می دهد تا سرنخهایی از این خرابکاری بدست آورد.
با این حال اما تاکنون سرنخی از عوامل این کار پیدا نشده است.