ارحام عفت دوست می گوید هنوز مشخص نیست حادثه آتش سوزی شب گذشته ییلاقات ماسال تعمدی باشد.

سرهنگ ارحام عفت دوست در گفتگو با تالش فردا، حرف و حدیثهای مطرح شده در خصوص به آتش کشانده شدن تعمدی خودروی پیمانکار مدیریت پسماندر ییلاقات ماسال را صرفا “گمانه زنی” عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال در این زمینه گفت: تا این لحظه نظر کارشناس در خصوص نحوه آتش سوزی خودروی پیمانکار مدیریت پسماند ییلاقات، نه اعلام شده و نه به دست ما رسیده است.

وی در عین حال افزود: پلیس تا کنون هیچ نشانه ای که دلیلی بر  تعمدی بودن این آتش سوزی باشد را پیدا نکرده است.

عفت دوست یادآور شد: تحقیقات پلیس در خصوص این حادثه ادامه دارد و این ارگان در انتظار نظر کارشناس برای  انجام تحقیقات دقیق تر و برسی ابعاد آن است.

لازم به ذکر است شب گذشته یکی از خودروهای حمل زباله شرکت مدیریت پسماند ییلاقات ماسال طعمه حریق شده است.

کارکنان این شرکت می گویند این حادثه تعمدی بوده است، اما با این حال پلیس تحقیقات خود را در این زمینه کامل ننموده و عمدی بودن این اتفاق اثبات نشده است.

جرئییات این حادثه را اینجا بخوانید.