به گزارش تالش فردا، با حکم وزیر کشور، جانشین سالاری در استانداری گیلان مشخص شد.

 

با حکم وزیر کشور؛سرپرست استانداری گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، دکتر ارسلان زارع بعنوان سرپرست استانداری گیلان منصوب شد.

زارع پیشتر به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان مشغول به فعالیت بوده است.