همزمان با فرا رسیدن هفته اصناف از دست اندرکارن و جمعی از کسبه شهرستان ماسال تقدیر به عمل آمد.

  • نویسنده : عکس: رامتین نیکمهر