فرزاد امدادی بخشدار مرکزی ماسال در تلاش است به مباحث اشتغالهای سیار در سطح شهرستان سرو سامان دهد.

به گزارش تالش فردا برنامه ساماندهی دستفروشان سیار در دو بخش ییلاقی و شهری توسط بخشداری مرکزی در حال اجرایی شدن است.
در شرایطی که بسیاری از کسبه شهرستان به بحث حضور دستفروشان و واحدهای سیار در ماسال معترضند و می گویند برایشان مزاحمتهایی ایجاد شده، بخشداری مرکزی در تلاش است تا این مشاغل را ساماندهی نماید.
بر اساس این گزارش، در این طرح قرار است در در ورودی شهر ماسال و در روستای خودبچر در زمین مجاور اداره راهداری، سازه هایی برای ساماندهی مشاغل سیار ایجاد شود تا در آن مسقر شوند.
برآورد اولیه نشان میدهد نزدیک به ۲۵۰ سازه به شکل چوبی در آنجا قرار خواهد گرفت که این تعداد ممکن است پس از بررسی حقوقی زمین مورد نظر کاهش یا افزایش یابد.

محوطه ساختمان پیشین جهاد کشا.رزی نیز دیگر نقطه ای است که طرح آن به جهت ایجاد بازارچه خوداشتغالی صنایع دستی توسط بخشدار مرکزی در حال آماده شدن است.

از سوی دیگر اما طرح ساماندهی دستفروشان منطقه ییلاقی نیز در دستور کار این بخشداری قرار گرفته است.
بر اساس این طرح، سازه های پیش ساخته و البته چرخ داری به ابعاد ۲*۳ برای در اختیار قراردادن متقاضیان پیشنهاد شده که پس از موافقت نهایی دستگاه های زیربط در اختیار جوانان جویای کار و با بضاعت مالی اندک و از طریق برگزاری مزایده قرار خواهد گرفت.
این سازه ها در ۸ نقطه قرار خواهند گرفت و یک سرمایه گذار تقبل کرده که پس از ساخت سازه ها، مبلغ آن را به صورت اقساطی از برندگان مزایده دریافت نماید.
این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که چندی پیش تخریب دکه های بین راهی توسط منابع طبیعی در سطح ملی و حتی بین المللی انعکاس پیدا کرده بود.

  • نویسنده : میلاد علیزاده