به گزارش تالش فردا، صحنه قتل میترا استاد توسط نجفی بازسازی شد،

در این تصویر بر سر یک مرد روسری قرار داده شده و نقش میترا استاد را بازی کرده است.