به گزارش تالش فردا، روزی روزگاری یکی از مسئولان غرب دور در پاسخ به سوالی مطرح شده از سو خبرنگاران گفت: گود نایت!

تاریخ نگار!
یاش بخیر؛ ۱۶ اردیبهشت ۹۸ یکی از مسئولان اینچنین گفت:

بعضی خبرنگار تو فضای مجازی و سایتها میزنن که چرا فلان پروزه افتتاح نمی شود!؟ چرا به بهره برداری نمی شود!؟
خب اینها فکر می کند خیلی می دونن! اما من میدونم فلان پروزه … می خواهد، فلان افتتاح … می خواهد!
بعله!  دلیلش اینه که اونها نمی دونن! اشکال نداره … من به اونها می گم good night!

حالا؛ ما هم جا دارد به آن مسئول عزیز و همه چیز دان به دلیل تسلط به زبان انگلیسی تبریک گفته و برای اینکه گفته هایشان بی پاسخ نماند بگوییم: good morning..!