به گزارش تالش فردا، طی روزهای اخیر اقداماتی در شهرستان ماسال صورت گرفته که بسیاری گمان می کنند ریشه آن به اختلافات سیاسی این منطقه بر می گردد.

در طی چند روز گذشته اتفاق عجیبی در شهرستان ماسال رخ داد، کلبه برادر محمد یاری نماینده پیشین تالش، با چیزی نزدیک به ۲۵ سال قدمت، در ییلاق خریدول ماسال تخریب شد.
تا اینجای کار هیچ گونه اشکالی وجود ندارد، زیرا اساسا ارتباطی بین طایفه یاری و ییلاقات ماسال وجود ندارد و در ظاهر شرط ساخت بنا در این مناطق همین اصل اصالت منطقه ای است!
اما داستان وقتی جالب می شود که طرف دیگر ماجرا را ببینیم: درست در همین هفته دو خانه ییلاقی در منطقه ساخته شده، علاوه بر این ده ها سازه غیر مجاز با قدمت بسیار کمتر نیز در منطقه دیده می شود که از قضا یکی از این کلبه ها مربوط به نزدیکان شخص محمود شکری بوده است.
یعنی به عبارتی: درست در فردای شبی که کلبه ای ساخته شده، اقدام به تخریب کلبه برادر رقیب سیاسی محمود شکری شد!
چنین تخریبی آن هم در آستانه برگزاری انتخابات بیش از آنکه جنبه برقراری عدالت باشد، شائبه های سیاسی به همراه دارد.
البته هیچ شخصی به اجرای چنین احکامی معترض نبوده، بلکه سکوتی است که در قبال دیگر سازه های  ییلاقات در پیش گرفته شده چندان طبیعی نیست.

به نظر می رسد محمود شکری بار دیگر با تناقض در شعار و رفتار مواجه شده باشد، او از یک طرف شعار برقراری عدالت سر می دهد و از سوی دیگر انتقام گیریهای سیاسی بر رفتار او و نزدیکانش سایه افکنده است.

شاید تئوری تخریب سازه مورد نظر از دید نزدیکان محمود شکری می توانست در آستانه برگزای انتخابات به عنوان یک ابزار تبلیغاتی به جهت مبارزه با رانت احتمالی استفاده کنند، اما از آنسو اتفاقاتی افتاد که خیلی زود اصل ماجرا را برای مردم آشکار کرد.

پس از درج این خبر برخلاف انتظار نزدیکان محمود شکری، کسی برای او کف نزد، بلکه بسیاری آن را یک نوع انتقام گیری سیاسی دانشتند که بهمن محمدیاری را در مقام یک فرد مظلوم واقع شده قرار داد.

حالا محمود شکری مانده و گل به خودی که همرزمان او به دروازه خودشان زده اند، آنها در بازی که خودشان شروع کرده اند عقب افتاده اند و نه راه پیش داشته و نه پس؛ اکنون که پروژه برخورد آغاز شده باید با دو چهره ی مطرح کشوری که یکی اهل لاهیجان و دیگری اهل ماسال است نیز اقدامی مشابه صورت گیرد و البته نزدیک به ۴۰۰ کلبه چوبی دیگر.
اتفاقی که بعید است محمود شکری به هزینه آن تن دهد، زیرا در اجرای قانون، غیر قانونی و غیرقانونی تر نداریم، تکلیف مشخص است: یا قانونی است یا غیر قانونی و به نظر می رسد دست کم چند ده خانه ییلاقی وضعیتی مشابه به برادر بهمن محمدیاری داشته باشند!

  • نویسنده : میلاد علیزاده