با حضور نماینده تالش، رئیس اداره آب ماسال و مسئولین شاندرمن مشکلات این بخش بررسی شد.

جلسه نماینده تالش, رئیس اداره ابفای شهرستان و بخشدار با شهردار واعضای شورای شهر و جمعی از فرهنگیان شاندرمن برگزار شد

به گزارش تالش فردا، این جلسه محور اجرای پروژه اگوی فاضلاب شهری و پیگیری اسفالت معابری صورت گرفت.

لازم به ذکر است اجرای اگوی شهری یکی از دغدغه های اصلی مردم این منطقه از شاندرمن بوده مشکلاتی پیش روی عملیاتی شدن آن وجود داشته است.