در اقدامی مشترک، کلیه خبرنگاران و اصحاب رسانه ماسال، فرمانداری این شهرستان را تحریم کردند.

در پی اجرای سیاستهای چماق و هویج فرماندار ماسال در برخورد با خبرنگاران، اصحاب رسانه فرمانداری این شهرستان را تحریم کردند.
به گزرش تالش فردا، تحریمها بر علیه فرمانداری ماسال وارد مرحله تازه ای شد و از روز گذشته هیچ کدام از کانالها و سایتهای خبری شهرستان ماسال رویدادهای مربوط به دولت را روی خروجی وبسایت و شبکه های اجتماعی قرار نداده اند.

این تحریمها در پی ترغیب به شکایت برخی مدیران ادارت از اصحاب رسانه صورت گرفته است.

این در شرایطی است که در هفته دولت و دهه فجر از خبرنگاران به عنوان جهادگران عرصه قلم یاد می شد اما به یکباره و پس از چند تیتر انتقادی به ناگاه آنها به عاملان تشویش اذهان عمومی مبدل شدند!؟’