در پی حادث اخیر ماسال جمعی از خبرنگاران این شهرستان بر سر مبارزه با فساد به توافق رسیدند.

در تفاهمی شفاهی بین خبرنگاران فعال شهرستان مقرر شد فارغ از اختلافات جناحی در مبارزه با فساد اقدامات مشترکی بین آنها صورت گیرد.
قرار است در این پروژه تخلفات احتمالی و فرار از قانون هایی که صورت می گیرد با همکاری جمعی زوایای آن بررسی و خبرنگاران در خصوص آن پشت یکیدیگر قرار گیرند و دستگاه قضایی و نظارتی را یاری کنند.