مریم احمدی، عکاس و خبرنگار تالش، رضوانشهر و ماسال، به مناسبت روز خبرنگار، یادداشتی را منتشر نموده است.

به نام خدا

۱۷ مرداد روز خبرنگار سال ۱۳۹۸ هم تمام شد

هی چند سالیست که بعنوان مزاحم در استان گیلان شناخته شده ام.
هنوزم عکاس بدون دوربینم.
هنوزم بیمه نیستم.
هنوزم قلم دستانم در تحریم است نمی دانم دولت کی این تحریم را …
هنوزم اجازه نقد کردن ندارم، همچی نقد کنم تهدید می شوم.
هنوزم همکارانم گلم مثل آب خوردن زیرآب می زنند.
هنوزم چشمم به دستانه دیگرانه چون حقوق ثابت ندارم.
هنوزم به فردا امیدی ندارم، هیچ هیچ.
باز من ماندم با هزاران سئوال بی جواب.

عکاس خبرنگار استان گیلان؛
مریم احمدی

این یعنی آخر خبرنگاری در ایران
روزم مبارک
روزت مبارک
روزم تمام شد.

  • نویسنده : مریم احمدی