نماینده مردم تالش برای دومین بار به طرح دریافت عوارض در ییلاقات شهرستان ماسال ورود کرده و پای نهادهای نظارتی و بازرسی را به این طرح کشانده است.

نماینده محترم تالش اخیرا گفته: دریافت عوارض در ییلاقات ماسال ممنوع بوده و این موضوع را به مراکز نظارتی و بازرسی اطلاع داده است.
او عملا فرماندار شهرستان را به چالش کشیده و این قرارداد را قرادادی ناشفاف ارزیابی کرده که به گفته او گزارش مالی در خصوص آن دریافت نشده است.

اما باید به ایشان پیشنهاد داد تا ببینند در این رابطه اصل ماجرا چه بوده است؟ صدها میلیون تومان درآمد مردم شهرستان در ست چه کس و یا نهادی است و از آن در کدام قسمت استفاده می شود.

جای هیچ شکی نیست که هیچ گناهی بر عهده پیمانکار و مجری چنین طرح ارزشمندی نبوده و نخواهد بود؛ شرکت پیمانکار این پروژه یکی از پیمانکاران خوشنام منطقه بوده که همواره به مسئولیت و تعهدات خود به نحو احسن عمل کرده و به نظر نیز نمی رسد تخطی از قرارداد کاری خود داشته باشد.
با این اوصاف نیز هیچ شخص و یا سازمانی حق ندارد درآمد کسب شده این شرکت را به چالش بکشد و از آن بیلان مالی طلب کند، حتی خود شخص نماینده، زیرا این شرکت تنها مسئول تعهدات خود بر طبق بندهای قرارداد بوده و اساسا نیازی به پاسخگویی به ارگانی نخواهد داشت و آنچه تضمین تعهداش است در قرارداش آمده و شخص سومی نمی تواند به این ماجرا ورود نماید.

اما اصل ماجرا را باید در نیت و علت جلوگیری از واگذاری قانونی و جلوگیری از برگزاری مزایده این قرارداد، جویا شد.
باید دید، چه کس و یا کسانی و با چه دلایلی مانع از واگذاری طرح به صورت مزایده شده اند!؟
مبالغ درآمدی در چه حسابهایی و در اختیار چه کسانی و یا چه نهادی است و در کچاها مصرف می شوند!؟
ارائه گزارشی شفاف از درآمد چندصد میلیونی حاصل از واگذاری بدون مزایده طرح حداقل اقدامی است که نماینده مردم شهرستان می بایست طلب کند و آن را به آنها گزارش دهد.

بسیاری از روستاهای بخش مرکزی از نبود امکانات اولیه رنج می برند؛ حالا اما باید پرسید: چرا باید طرحی درآمدی میلیاردی داشته باشد و از آنسو بخشدار مرکزی شهرستان تنها در حسرت تهیه کردن یک خودرو برای حمل زباله های روستایی باشد که این موضوع داد بسیاری را نیز درآورده است!؟

چرا باید ماشین نیسان حمل زباله دهیاری گیله سرا در ییلاقات ماسال بسوزد و خود روستاها برای حمل زباله دچار کمبود امکانات باشند!؟

به نظر می رسد نماینده مردم تالش باید به اینگونه موارد ورود کرده و علل اصلی را جویا شود.

در دوران فرماندار گذشته شهرستان، محمود شکری به این قرارداد ورود کرد و در نهایت نیز جلوی آن را گرفت، اما سوالی که مطرح می شود اینکه چرا باید بجای تشویق در اجرای چنین طرحهایی به صورت برگزاری مزایده، از ادامه اجرای چنین طرحی جلوگیری شود؟ طرحی که اگر کمی پخته تر شود آرزوی چندین و چند ساله مردم ماسال را برآورده خواهد کرد!؟

از نماینده محترم مردم تالش که همواره در مبارزه با رانت پیشقدم بوده انتظار می رود از چنین طرحهای خوب و پیمانکاران خوش سابقه ای در منطقه حمایت کرده و شرایط را برای واگذاری قانونی چنین طرح هایی مهیا نماید.

شرایط مبهم فعلی که وجود دارد علاوه بر اینکه محل انباشت میلیونها تومان از درآمدهای مردم شهرستان را ناشفاف کرده، دست پیمانکار طرح را در اجرای درست برنامه هایش نیز بسته است.

اجرای درست و واگذاری قانونی چنین طرحهایی با چنین درآمد هنگفتی میتواند در ایجاد زیرساخت بسیاری از روستاهای کمتر توسعه یافته نقش اساسی را برای بخشداری مرکزی ایجاد نماید.

اتفاقی که بنا به دلایل مبهم و نامعلوم تا کنون رخ نداده و دست بخشداری مرکزی از چنین پتانسیلی خالی مانده است.

جای هیچ شکی نیست که ارائه گزارش شفاف مالی به ادامه اجرای هرچه بهتر طرح کمک شایان توجه ای کرده و این عمل بسیار مثبت و قابل تقدیر مسئولین شهرستان را بدون هر گونه شائبه ای در نزد تمامی شهروندان ارشمند جلوه خواهد داد.

از مسئولان محترم انتظار می رود، با انتشار اسناد قراداد واگذاری به حرف و حدیثهای مختلف در این طرح پایان داده و با شفاف سازی آن به پویایی این طرح کمک نمایند.

ادامه دارد: