به گزارش تالش فردا، یک مدیر جوان و بومی برای معاونت فرمانداری شهرستان ماسال پیشنهاد شده است.

مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ماسال برای معاونت فرمانداری این شهرستان معرفی شده است.

به گزارش تالش فردا، چندی پیش قربان خوشحال معاونت فرمانداری ماسال را به مقصد فرمانداری رضوانشهر ترک کرده و هم اکنون به عنوان معلون مظفری مشغول به خدمت است.

اکنون اما شنیده شده فرماندار ماسال دکتر مجید کوهی مدیر فعلی اداره میراث فرهنگی شهرستان را برای معاونت خود پیشنهاد داده است.

مجید کوهی دارای تحصیلات در مقطع دکتری باستان شناسی بوده و چند سال گذشته در شهرستان ماسال مشغول به خدمت بوده است.

پیش از کوهی نیز از مرتضی شهبازی شهردار فعلی شاندرمن، عظیم نوروزی رئیس کمیته امداد ماسال و سارنگ حسن پور چناری بخشدار فعلی خشکبیجار برای تصاحب این سمت نام برده می شد.