به گزارش تالش فردا مراسم افتتاح پروژه سورتینگ خشکبار در بخش کرگانرود برگزار شد.

 

در پنجمین روز از هفته دولت با حضور فرماندارتالش، امام جمعه بخش ،معاونین فرمانداری ،مسئولین بخش و شهرستانی از پروژه سورتینگ خشکبار در بخش کرگانرود بهره برداری شد.
.
سید عیسی مهدوی با اشاره به اینکه با مشارکت پست بانک گیلان اجرا شده است ،افزود:برای ساخت این کارگاه بالغ بر ۵۰۰میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.

وی با بیان اینکه منطقه کرگانرود محل کشت بادام زمینی و سایر محصولات کشاورزی و باغی است،تصریح کرد:ایجاد این کارگاه بسته بندی علاوه بر ایجاد اشتغال در منطقه موجب برند کردن محصولات این بخش و افزایش درامد باغداران میشود.