همزمان با هفته دولت ۲پروژه حوزه راه و شهرسازی در بخش کرگانرود تالش  به بهره برداری رسید.

در پنجمین روز از هفته دولت با حضور معاونین فرماندار ، امام جمعه ، بخشدار مسئولین بخش و شهرستانی از ۲پروژه در حوزه راه و شهرسازی در بخش کرگانرود بهره برداری شد.

صبح امروز از ۲پروژه در حوزه راه و شهرسازی با اعتباری بالغ بر ۸۱۸میلیون تومان بهره برداری شد.

این پروژه شامل آسفالت راه روستایی سه روستای هره دشت جنوبی به پی سرا و لپاقا صدق می باشد.