همزمان با هفته دولت از ۱۳ پروژه عمرانی در بخش کرگانرود بهره برداری شد.

به گزارش تالش فردا، در پنجمین روز از هفته دولت با حضور امام جمعه بخش ،معاونین فرمانداری مسئول بخش و شهرستانی تالش از از ۱۳ پروژه عمرانی بخشداری و دهیاری های بخش کرگانرود بصورت متمرکز بهره برداری شد.

این پروژه ها شامل اجرای پروژه های آسفالت،احدث دیواره حفاظتی ،احداث پارک ساحلی و همچنین اجرای طرح هادی است.

برای اجرای این پروژه ها مبلغ ۴۰۰میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.