رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ماسال از کشاورزان این شهرستان خواست تا با استقبال از کشت دوم حد اکثر بهره را از زمینهای خود برده و به اقتصاد خانوارهای روستایی کمک نمایند.

به گزارش تالش فردا، در این جلسه که با حضور رئیس جهاد کشاورزی ماسال ، بخشدار مرکزی ماسال ، بخشدار شاندرمن ، دکتر صاحب میر پناهی ، مهندس سید اکبر رحیمی مقدم ، سرهنگ مرادی به همراه جمعی از دهیاران دو بخش برگزار شد، در خصوص مباحث و موضوعات پیش روی دانه های روغنی بحث و گفتگو شد.

بر اساس این گزارش مجری طرح توسعه دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی مهندس سید اکبر رحیمی مقدم گفت: این مجموعه متعهد خواهد شد که با اجرای این طرح در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار  ۷۰۰۰ تن تولید را در شهرستان شاهد خواهیم بود.

وی همچنین در ادامه گفت: شرکت پشتیبان این طرح (سازمان اقتصادی کوثر) از این کشت حمایت خواهد کرد و با پوشش بیمه ای از ۱ میلیون تا ۲ میلیون تومان متناسب با نوع کشت در کنار کشاورزان عزیز خواهد بود که آقای صاحب میر پناهی مجری طرح پشتیبان سازمان اقتصادی کوثر نیز در این جلسه حضور دارند.

رحیمی مقدم: کشت دوم شغل مستقیم و غیر مستقیم برای جوانان ایجاد خواهد کرد که برای اجرای دقیق این طرح نیاز است تمامی عوامل دست اندرکار شهرستان همکاری موثر داشته باشند.

در ادامه مهندس همتی رئیس اداره کشاورزی شهرستان ماسال با اشاره به نقش پر اهمیت کشت دوم در بحث ایجاد اشتغال گفت: سالانه نزدیک به ۳ هزار هکتار کشت دوم سبزیجات و پاچ باقالا در شهرستان ماسال شاهد هستیم.

وی افزود: بر اساس فرمایش و تاکیدات مقام معظم رهبری از کشاورزان عزیز انتظار داریم که سطح کشت دوم را به بیش از هزار هکتار برسانند و حداکثر بهره برداری را از زمینهای خود داشته باشند و هم به لحاظ اقتصادی به آنها کمک شود.