شهردار ماسال درگشت خبرنگار سیمای مرکز گیلان را تسلیت گفت.

شهردار ماسال با ارسال پیامی درگذشت خبرنگار با سابقه شهرستان ماسال را تسلیت گفت؛ متن این پیام به شرح زیر است/

“هر آغازی را پایانی است؛ صبح اعلام گر پایان شب و آغاز هر فصل به معنای پایان فصل گذشته اش؛  فصلی پر از خاطره، رنج، تلاش، امید، آرزو و هر آنچه که روزگاری به همراه تو گذراندیم، اکنون به پایان رسیده و فقدانت، غمی بزرگ بر دل ما نهاده که زبان از ابراز آن قاصر است.

عزیز اله نعمتی اگر چه رفت، اما همواره در یاد ما خواهد بود، با همان نگاه با متانت، قلبی با صفا و چهره ای که همواره آرامش بر آن جاری بود.

درگذشت ناگهانی خبرنگار با سابقه و پرتلاش صدا و سیمای مرکز گیلان را به خانواده محترم نعمتی، جامعه خبری و مردم گرانقدر شهرستان ماسال تسلیت می گویم.