بخشدار مرکزی ماسال می گوید با هر گونه ساخت و ساز خارج از مجرای قانون برخورد سختی خواهد شد.

فرزاد امدادی می گوید با دهیار و شورای روستایی که ۲۴ مورد ساختمان غیر مجاز در آن ساخته شده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

بخشدار مرکزی ماسال در دیدار با جمعی از اهالی رسانه، گفت: در بحث تخلفات ساخت و ساز در روستاها، به متخلفین هشدار می دهم با آنها برخورد شدیدی صورت خواهد گرفت.
وی می گوید: هر گونه ساخت و ساز در روستاها باید از مجرای قانون بگذرد و هیچ گونه ساخت و سازی خارج از این روند پذیرفتنی نیست.
امدادی  همچنین وعده داد که درآینده نزدیک تعداد تخلفات مربوط به هر روستا که به استان گزارش شده را برای مردم اعلام خواهد کرد.

بخشدار مرکزی ماسال با انقاد از عدم نظارت برخی دهیاری ها و شوراها در بحث ساخت و سازها گفت: در روستایی ۲۴ ساختمان غیر مجاز ساخته شده، باید پرسید دهیار و شورای این روستا کجا بوده اند!؟ چگونه ممکن است این همه تخلف در یک روستا صورت گرفته باشد؟ مطمعن باشید با این دهیار و شورا برخورد خواهد شد.

این صحبتهای امدادی در شرایطی مطرح می شود که بحث ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاهای مختلف شهرستان ماسال، صحنه های دلهره آور در برخی از این روستاها به وجود آورده است.
حالا اما بخشدار مرکزی ماسال در پایان نخستین سال حضور خود در شهرستان ماسال وعده برخورد قاطع با هر گونه ساخت و ساز غیر مجار را داده؛ اتفاقی که باید به انتظار آن نشست و دید تا چه اندازه محقق خواهد شد.