وقتی استفاده از ظرفیت بانوان در نقاط مختلفی از کشور در دستور کار قرار دارد چرا نباید چنین اتفاقی در حوزه مدیریتی شهرستان ماسال بی افتد!؟

رئیس آموزش و پرورش ماسال از حیثیت بانوان این شهرستان دفاع نماید

تفکر ‘زن ستیزی’ که متاسفانه در ذهن برخی افراد وجود دارد مانع رسیدن بانوان به جایگاه های اصلی خود در سطوح مختلف مدیریتی خواهد شد, حالا که فرصتی پدید آمده و اقدامی در راستای بکارگیری ظرفیت بانوان شکل گرفته می بایست پای این انتصاب نچندان عجیب و غریب ایستاد!

اینکه قرار باشد با بلند شدن سر وصدای عده ای معدود زیر پای بانوان مستعد این شهرستان خالی شود از مدیریت آموزش و پرورش ماسال پذیرفتنی نخواهد بود.

وقتی استفاده از ظرفیت بانوان در نقاط مختلفی از کشور در دستور کار قرار دارد چرا نباید چنین اتفاقی در حوزه مدیریتی شهرستان ماسال بی افتد!؟

این اتفاق در شرایطی است که خانم پونه دینی‌پور با اصرار و تأکید رئیس آموزش و پرورش ماسال و موافقت مدیرکل در روز پنجشنبه به عنوان معاون آموزشی آموزش و پرورش این شهرستان منصوب شد.

امروز برخی رسانه ها خبری مبنی بر اینکه به واسطه این انتصاب دو تن از کارشناسان واحد آموزش اداره آموزش و پرورش ماسال در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، را منتشر کردند.