چرخ روزگار منتقدین دیروز قربان خوشحال را در مقام مدافع او برای بدست گرفتن سمت فرمانداری ماسال قرار داد!

چرخ روزگار منتقدین دیروز قربان خوشحال را در مقام مدافع او برای بدست گرفتن سمت فرمانداری ماسال قرار داد!

پس از اعلام حکم بازنشستگی مهندس محمد جواد عامر حرف و حدیثها در خصوص جانشین احتمالی او هر روز بیش از روز گذشته شنیده می شود.

در این بین اما دو تن از منتقدان اصلی خوشحال در زمان معاونت او در فرمانداری ماسال، اکنون دست به دامن او برای در دست گرفتن سکان هدایت فرمانداری ماسال شده اند!

این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که این منتقدان که بارها از محمدجواد عامر خواستار تغییر خوشحال در هنگام معاونت او در فرمانداری ماسال شده بودند، حالا اما بنا به چه دلایلی به دنبال آنند که بار دیگر قربان خوشحال به این شهرستان برگردد، اندکی جای سوال دارد!

شهرستان ماسال اکنون ۱۵ روز است که بدون فرماندار اداره می شود، تا همین هفته گذشته امورات به دست فرزاد امدادی بخشدار مرکزی و پس از ابلاغ حکم معاونت جعفر صفری، مدیریت این نهاد به دست او انجام شده است.