معاون فرماندار ماسال می گوید افرادی که امروز بر اثر اختلاف خانوادگی به دنبال جدایی هستند شاید روزی فکر این موضوع را هم نمی کردند که آن همه علاقه و صمیمیت اوایل ازدواج از بین برود و کارشان به جدایی ختم شود.

معاون فرماندار ماسال با اشاره به افزایش میزان طلاق در جامعه، بر لزوم ارتقای آگاهی و مهارت های زندگی جوانان پیش و پس از ازدواج تاکید کرد.
به گزارش تالش فردا به نقل از روابط عمومی فرمانداری ماسال، جعفر صفری صبح امروز در مراسم افتتاح کارگاه آموزشی پیش از ازدواج جوانان شهرستان با بیان اینکه یکی از مهمترین و حساسترین تصمیم زندگی هر فردی ازدواج و انتخاب همسر می باشد، افزود: افرادی که در آستانه ازدواج قرار دارند در موقعیت بسیار مهمی قرار دارند که نیاز است با ارتقای اطلاعات و آگاهی های خود انتخابی صحیح و زندگی مشترک موفقی را پایه گذاری نمایند.
معاون فرماندار ماسال با اشاره به افزایش پروند های طلاق در دادگاه های خانواده، تصریح کرد: افرادی که امروز بر اثر اختلاف خانوادگی به دنبال جدایی هستند شاید روزی فکر این موضوع را هم نمی کردند که آن همه علاقه و صمیمیت اوایل ازدواج از بین برود و کارشان به جدایی ختم شود.
صفری چند سال ابتدایی هر زندگی مشترک را مهمترین لحظات عمر هر انسانی دانست و گفت: انسان خوشبخت کسی است که در تمام مراحل زندگی با همان احساس خوش ابتدای زندگی مشترک، زندگی خود را ادامه دهد.
وی ادامه داد: انسان هنرمند و فرد خوشبخت کسی است که اول از همه علایق و حساسیت های طرف مقابل خودش را به خوبی شناسایی نماید و همیشه سعی نماید خودرا به جای طرف مقابل بگذارد تا رفتار صحیحی را از خود ارائه دهد.
معاون فرماندار ماسال با تاکید بر لزوم پرهیز از لجبازی، تندخویی و واکنش سریع در فضای زندگی مشترک، گفت: هدف بزرگ زندگی حفظ زندگی و به هم نخوردن آن است و باید به این فکر کنیم که به خاطر مسائل کوچک و جزئی از این هدف بزرگ که همان تداوم زندگی مشترک و سعادتمندی است دست برنداریم.