در آستانه شروع فعالیتهای انتخاباتی تالش، رضوانشهر و ماسال، بحث نام نویسی مجدد حسین نیرومند به یکی از بزرگترین معماهای سیاسی این منطقه تبدیل شده است.

اگر معمای دور گذشته انتخابات مجلس تالش آمدن و یا نیامدن بهمن محمدیاری بود، اکنون به نظر می رسد این اتفاق در شرایطی شبیه به او اما با یک تفاوت بزرگ برای حسین نیرومند در حال رخ دادن است.

در دور گذشته انتخابات مجلس، بهمن محمدیاری در کمال شگفتی همگان از دایره سیاسی خارج شد و مهر عدم تایید بر پیشانی او نهادینه شد، اما بسیاری از طرفداران او حتی تا واپسین لحظات نزدیک به برگزاری انتخابات در انتظار دریافت تایید صلاحیت او باقی ماندند.

حالا اما در جریانی مشابه بحث آمدن و یا نیامدن حسین نیرومند به نوعی به عنوان بزرگترین معمای انتخابات آتی مجلس در ناحیه تالش، ماسال و رضوانشهر قلمداد می شود.

اما آنچه بین وضعیت حسین نیرومند و بهمن محمدیاری تفاوت ایجاد کرده، شرایط متفاوتی است که آنها پیش روی خود دارند، یاری به دلیل عدم دریافت صلاحیت همه چیز را در دستان خود نمی بیند، اما نیرومند مشکلی در این خصوص ندارد.

به نظر می رسد قاضی جوان منطقه تالش با تدبیری خاص سناریوی خویش را تا بدین جای کار پیش برده است، او افکار عمومی را در حالتی قرار داده که ثبت نامش در انتخابات مجلس تالش، به منزله یک شوک قلمداد خواهد شد.

او می داند در این دوره از انتخابات نه از اسحاقی خبری است و نه قرار است نگرانی بابت بهمن محمدیاری داشته باشد، شاید چنین فرصتی ایده آل ترین فرصت پیش روی زندگی سیاسی این نامزد جوان انتخابات تالش باشد تا با اعلام حضوری به موقع و ایجاد یک شوک بزرگ به پیکره سیاسی تالش، شانس پیروزی در انتخابات را تا حد زیادی افزایش دهد.

شاید به همین دلیل است که او نه تا کنون از قطعیت حضور خود خبر داده و نه آنکه حضورش در انتخابات آتی را تکذیب کرده است، شاید او به همین دلیل که شرایطی ویژه پیش روی اوست، به دنبال تصمیمی ویژه بوده است! اتفاقی که صحت ان را زمان مشخص خواهد کرد…!