در اقدامی هوشمندانه و به موقع، خارج کردن تیر برق جاده تاسکوی ماسال از شبکه برق توسط پرسنل این اداره، از فاجعه قطع برق و ورود خسارت به تجهیزات شبکه چندین روستای این شهرستان جلوگیری شد.

در اقدامی هوشمندانه و به موقع، خارج کردن تیر برق جاده تاسکوی ماسال از شبکه برق توسط پرسنل این اداره، از فاجعه قطع برق و ورود خسارت به تجهیزات شبکه چندین روستای این شهرستان جلوگیری شد.

به گزارش تالش فردا، در شرایطی که سیل روز گذشته به بسیاری از تجهیزات و راه های ارتباطی شهرستان ماسال آسیب وارد کرده با این حال و به دستور کلام ذولفقاری مدیر شبکه توزیع برق شهرستان تیر چراغی که در محل تخریب شده مسیر روستای تاسکوه قرار داشت توسط پرسنل این اداره، از مدار شبکه برق خارج شد.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که اگر چنین اقدامی در زمان مناسب انجام نمی شد علاوه بر وارد شدن خسارت سنگین به تجهیزات شبکه در نزدیکی این محل، برق بیش از ۱۰ روستای بالادستی این منطقه دست کم به مدت بیش از یک هفته از برق رسانی محروم می شدند!

لازم به ذکر است، این تیر برق ساعاتی پس از خارج شدن از مدار، توسط سیل کاملا تخریب شده و به درون رودخانه انداخته شد.