همزمان با هفته انجمن، جلسه انجن اولیای مدارس ماسال برگزار شد.

این جلسه صبح امروز و با حضور مردم و مسئولان شهرستان ماسال برگزار شد.