پس از حرف و حدیثهای به وجود آمده بر سر عدم انتصاب صفری به عنوان فرماندار ماسال، موجی از اعتراضات در شبکه های اجتماعی بر علیه استاندار و نماینده تالش ایجاد شده است.

در شرایطی که مردم ماسال پس از سالها انتظار شاهد انتصاب یک چهره بومی به عنوان سرپرست فرمانداری این شهرستان بوده اند اکنون به نظر می رسد بار دیگر قرار است چنین فرصتی از مردم این منطقه گرفته شود.

طی چند روز گذشته و پس از انتشار اخباری مبنی بر عدم انتصاب جعفر صفری به عنوان فرماندار شهرستان ماسال موجی از اعتراضات در شبکه های اجتماعی این منطقه به پا شده است.
مردم ماسال در رابطه با این اتفاق نماینده تالش و استاندار گیلان را مقصر قلمداد کرده و بر این باورند آنها هیچ گاه به چهره های مستعد این شهرستان فرصت عرض اندام نداده اند.

این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که در اتفاقی نادر طی یک دهه اخیر شخصی بر مسند فرمانداری شهرستان ماسال نشسته که غالب گروه های سیاسی و عموم مردم شهرستان بر او اتفاق نظر داشته و  وی را انتخابی مناسب قلمداد می کنند.

آمدن صفری موجی از آرامش را در شهرستان ماسال به پا کرده و پس از مدتها تنش های ایجاد شده، اکنون شهرستان دست کم به لحاظ تنش بین مسئولان وضعیت آرامی را سپری می نماید.

از سوی دیگر، از دید مردم شهرستان این موضوع به قدری حائز اهمیت بوده که طی یک هفته گذشته بحث بر سر انتصاب قطعی سفری به عنوان فرماندار ماسال به بحث اصلی همه ی محافل شده است.

در همین راستا و در شبکه های اجتماعی این اعتراضات به اوج خود رسیده و هجمه های زیادی بر علیه استاندار و نماینده تالش شکل گرفته، موضوعی که البته با سکوت هر دوی آنها مواجه بوده است.

سکوتی که طبیعتا نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد و دیر یا زود هر دوی آنها می بایست تصمیم نهایی را گرفته و فرماندار آینده را انتخاب نمایند؛ باید به انتظار نشست و دید که آیا خواسته های مردم شهرستان برای این دو از اهمیت برخوردار است یا خیر؟ زمان چنین موضوعی را ثابت خواهد کرد.