مسابقات شطرنج جام ازاد حویق باشرکت ۵۰نفر باهمت اداره ورزش وجوانان بخش حویق هییت شطرنج تالش و شهرداری حویق برگزار شد
نفرات برتر مسابقات حویق که با حضور ۴۶ نفر در هفت دور به سرداوری آقای اسماعیل عباس زاده برگزار گردید به شرح زیر میباشد:
نفر اول:غلامرضا قربانی
نفر دوم:علیرضا مقدم
نفر سوم:بهنام عبدی
نفر چهارم:رسول عابد زاده
نفر پنجم:علیرضا بهاری راد
نفر اول بالای ۵۰ سال:شاپور معتمد پور
نفر اول بالای ۶۰ سال:حمید هاشم نیا
نفر اول زیر ۱۵ سال:امین عباس زاده
نفر اول زیر ۱۰ سال:عرفان نیازی
جایزه شانس: آرتین دولتی