P1060969

فرماندار ماسال بر تلاش مضاعف شهرداران و بخشداران جهت اجرای کامل  طرح تفکیک زباله از مبدا در سطح شهرستان ماسال تاکید کرد.

محمود قاسم نژاد صبح امروز در نشست مشترک با مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند استان گیلان با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات خوبی از قبیل اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا، آموزش روستائیان، تولید کود ورمی کمپوست و تهیه ی زمین جهت اجرای طرح بازیافت زباله در حوزه ی پسماند شهرستان رقم خورده است، گفت: با وجود این اقدامات، همچنان نیازمند تلاش مضاعف جهت  رفع نقایص و بهبود مدیریت پسماند هستیم.

وی با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در راستای اجرای ۱۰۰ درصدی طرح تفکیک زباله از مبدا در سطح شهرستان، خاطر نشان کرد: آمادگی و انگیزه های مدیران جهت پی گیری معضل پسماند در اجرای موفقیت آمیز این طرح ها بسیار حائز اهمیت است.

فرماندار ماسال با تاکید بر لزوم تدارک ساز و کارهای عملی جهت اجرای مناسب طرح تفکیک از مبدا گفت: عدم انعکاس و اطلاع رسانی  اقدامات و کارهای انجام شده در زمینه مدیریت پسماند از جمله ی ضعف هایی است که باید رفع شود.

قاسم نژاد همچنبن در نظر گرفتن مشفق های موثر، حمایت از سمن های فعال در عرصه ی محیط زیست و تسهیل در جمع آوری زباله های بازیافتی را از جمله راهکارهایی عنوان کرد که می تواند در پیشبرد و افزایش شتاب طرح تفکیک زباله از مبدا اثربخش باشد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر حل معضل پسماند به عنوان اولویت اول مدیران استانی مطرح است، افزود: با توجه به تهدیداتی که از ناحیه ی پسماند، استان را تهدید می کند، همه ی مدیران و شهرداران باید پی گیری معضل زباله و پسماند را به عنوان اولویت اول خود قرار دهند.

افشین پورعلی هزینه در زمینه ی مدیریت پسماند و زباله را سرمایه گذاری دانست و خاطر نشان کرد: هر گونه هزینه ای که در بخش تفکیک زباله می شود به سرعت قابل جبران است.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی در سطح شهرستان و در زمینه ی مدیریت پسماند انجام پذیرفته است، گفت: اطلاع رسانی صحیح  اقدامات  صورت گرفته می تواند رتبه ی شهرستان را در استان بهبود دهد.