بیمه کشاورزی

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان گیلان با بیان اینکه بیمه‌های اجتماعی در سبد زندگی مردم بحث رفاهی و امنیت اجتماعی را دارد گفت: ۷۵ هزار خانوار گیلانی عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند.

به گزارش تالش فردا، هانی قلی‌پور شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری در رشت با اشاره به اینکه بیمه‌های اجتماعی در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم کشور تعریف شده است اظهار داشت: در حوزه بیمه‌های اجتماعی در کشور روندی رو به رشد داریم.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گیلان با بیان اینکه امروز بیمه‌های اجتماعی در سبد زندگی مردم مقوله  رفاهی و امنیت اجتماعی را دارد افزود: در برنامه ششم توسعه بسیاری از گره‌های موجود در مقوله صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برطرف شده است.

قلی‌پور کارگزاران بیمه اجتماعی کشاورزی، روستایی و عشایری گیلان را ۱۰۰ کارگزار عنوان کرد و افزود: کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به‌عنوان یک برند و بنگاه در استان تلقی می‌شوند.

وی جلب اعتماد مردم را سرمایه‌ای عظیم برای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گیلان دانست و خاطرنشان کرد: در سال آینده کارگزاران بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به‌عنوان کارگزاران حقوقی و یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی به مردم معرفی می‌شوند.

قلی‌پور با تاکید بر اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ۷۵ هزار خانوار بیمه شده در سطح استان دارد بیان کرد: به‌طور میانگین در هر روستای گیلان ۳۰ خانوار عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایری گیلان هستند.

وی شرکت تعاونی دهیاران را متولی امر بیمه مذکور در روستاها عنوان کرد و با بیان اینکه ۱۱ سال از عمر این بیمه در استان می‌گذرد گفت: هر فردی که یک بهره‌بردار کشاورزی باشد از سن ۱۸ سال بدون محدودیت سقف سنی می‌تواند عضو بیمه مذکور شود و از خدمات بازنشستگی این بیمه استفاده کند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گیلان با اشاره به اینکه سن بازنشستگی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ۶۵ سال است خاطرنشان کرد: افراد با پرداخت ۱۵ سال حق بیمه می‌توانند از صندوق مذکور، بیمه بازنشستگی دریافت کنند.