photo_2017-01-08_09-22-04

 

درادامه بازدیدهای سرزده وپیگیری مشکلات روستااینبارهم محمدابروفراخ بخشدارمرکزی شهرستان ماسال به روستای وشمه سرا رفته روستایی که ازپرجمعیت ترین روستاهای شهرستان ماسال بوده ومرکزدهستان نیزمیباشد .ابروفراخ باحضوراعضای شورای اسلامی ودهیاری مشکلات وکمبودهای روستارا ازنزدیک بازدیدکرده وضمن الویت دارخواندن آسفالت وتقویت شبکه آبرسانی روستا دستورات لازم جهت پیگیری هرچه سریعتراعلام نمود.درادامه بازدیدازمرکزدرمانی وشمه سرا با بیش ازده نیروی کاروپزشک ودندانپزشک ومشاوردرمانی وبهورز از برنامه های این بخشدار پرتلاش بوده وضمن رسیدگی به دردودلها ومشکلات ونیازهای اساسی آنان اززحمات دوتن ازپزشکان این مرکزبااهدای هدیه ولوح تقدیر قدردانی نمود.ابروفراخ درادامه بازدیدمیدانی خود به سرکشی از خانواده شهیدعلیدوست وچندخانواربی بضاعت پرداخته وازنزدیک مشکلاتشان رابررسی نمود. ابر فراخ درادامه بازدیدهای خود دربازدیدهای سرزده ازمشکلات وپروژه هادرسطح روستاها وبررسی عملکردشورای اسلامی ودهیاران در روزچهارشنبه به
بازدیدمیدانی وسرکشی ازمشکلات وپروژه های الویت دار روستای کوچکام پرداخته وضمن دیدارباخانواده شهیدباقری وسرکشی به خانواده های بی بضاعت وتحت پوشش کمیته امدادامام خمینی پرداختند وضمن ادای احترام به مقام شامخ شهداوجایگاه رفیع خانواده شهدا خدمت به این عزیزان راتوفیقی بزرگ برای خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلام دانستند.بخشدارمرکزی درادامه پای صحبتها ودردودلهای فرزندمعظم شهیدباقری نشسته ونسبت به رفع دغدغه های این یادگارشهید تمهیداتی رودرنظرگرفتند.دراین بازدیدمیدانی آقای همتی رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران ماسال بخشدارمرکزی راهمراهی کردند.

  1. 9123
    دی ۲۰ام, ۱۳۹۵ ۱۲:۰۹ ق.ظ

    اینجا خبرگزاری تالشهاست یا خبرگزاری اختصاصی جناب ابروفراخ!!
    برخی ظاهرا علاوه بر سیاست به دنبال انحصار رسانه ای هم هستند…